فروشگاه آنلاین هیملگرام

توجه:

لطفا در هنگام خرید مشخصات و ایمیل خود را با دقت وارد کنید.

پس از تکمیل مراحل پرداخت، هیملگرام به صورت خودکار به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

* مژده مژده *

به مدت محدود

تخفیف ویژه

برای تمام لایسنس ها

لایسنس های مبتدی:

 

مناسب برای افرادی که فقط یک پیج اینستاگرام را مدیریت می کنند.

لایسنس 30 روزه
قیمت برای شما: 36.000 تومان
مدت اعتبار: 30 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: فقط 1 اکانت
قابل استفاده فقط برای یک اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 3 هزار فالوور
قیمت اصلی: 45 هزار تومان
لایسنس 60 روزه
قیمت برای شما: 69.000 تومان
مدت اعتبار: 60 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: فقط 1 اکانت
قابل استفاده فقط برای یک اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 6 هزار فالوور
قیمت اصلی: 85 هزار تومان
لایسنس 90 روزه
قیمت برای شما: 94.000 تومان
مدت اعتبار: 90 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: فقط 1 اکانت
قابل استفاده فقط برای یک اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 9 هزار فالوور
قیمت اصلی: 120 هزار تومان
لایسنس 180 روزه
قیمت برای شما: 159.000 تومان
مدت اعتبار: 180 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 1 اکانت
قابل استفاده فقط برای یک اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 18 هزار فالوور
قیمت اصلی: 200 هزار تومان

لایسنس های اقتصادی:

 

مناسب ترین و به صرفه ترین روش جذب فالوور واقعی در اینستاگرام!

لایسنس 30 روزه
قیمت برای شما: 69.000 تومان
مدت اعتبار: 30 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 4 اکانت
قابل استفاده تا چهار اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 3 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 85 هزار تومان
لایسنس 60 روزه
قیمت برای شما: 129.000 تومان
مدت اعتبار: 60 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 4 اکانت
قابل استفاده تا چهار اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 6 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 160 هزار تومان
لایسنس 90 روزه
قیمت برای شما: 185.000 تومان
مدت اعتبار: 90 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 4 اکانت
قابل استفاده تا چهار اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 9 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 230 هزار تومان
لایسنس 180 روزه
قیمت برای شما: 299.000 تومان
مدت اعتبار: 180 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 4 اکانت
قابل استفاده تا چهار اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 18 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 380 هزار تومان

لایسنس های پیشرفته:

 

کسب درآمد از طریق افزایش فالوور برای دیگران و همچنین فروش پیج های ساخته شده توسط هیملگرام!

لایسنس 30 روزه
قیمت برای شما: 104.000 تومان
مدت اعتبار: 30 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 10 اکانت
قابل استفاده تا ده اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 3 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 130 هزار تومان
لایسنس 60 روزه
قیمت برای شما: 199.000 تومان
مدت اعتبار: 60 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 10 اکانت
قابل استفاده تا ده اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 6 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 250 هزار تومان
لایسنس 90 روزه
قیمت برای شما: 279.000 تومان
مدت اعتبار: 90 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 10 اکانت
قابل استفاده تا ده اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 9 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 350 هزار تومان
لایسنس 180 روزه
قیمت برای شما: 469.000 تومان
مدت اعتبار: 180 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: حداکثر 10 اکانت
قابل استفاده تا ده اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 18 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 585 هزار تومان

لایسنس های حرفه ای:

 

کسب درآمد میلیونی از طریق افزایش فالوور برای دیگران و همچنین فروش پیج های ساخته شده توسط هیملگرام!

لایسنس 30 روزه
قیمت برای شما: 145.000 تومان
مدت اعتبار: 30 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: بدون محدودیت
قابل استفاده برای بینهایت اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 3 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 180 هزار تومان
متوسط درآمد ماهیانه: 1 میلیون تومان
لایسنس 60 روزه
قیمت برای شما: 269.000 تومان
مدت اعتبار: 60 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: بدون محدودیت
قابل استفاده برای بینهایت اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 6 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 340 هزار تومان
متوسط درآمد ماهیانه: 1.2 میلیون تومان
لایسنس 90 روزه
قیمت برای شما: 389.000 تومان
مدت اعتبار: 90 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: بدون محدودیت
قابل استفاده برای بینهایت اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 9 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 485 هزار تومان
متوسط درآمد ماهیانه: 1.6 میلیون تومان
لایسنس 180 روزه
قیمت برای شما: 649.000 تومان
مدت اعتبار: 180 روز
تعداد اکانت اینستاگرام: بدون محدودیت
قابل استفاده برای بینهایت اکانت اینستاگرام
متوسط تعداد جذب: 18 هزار فالوور برای هر اکانت!
قیمت اصلی: 810 هزار تومان
متوسط درآمد ماهیانه: 2 میلیون تومان